کسب رتبه نخست کشوری در آزمون مهارت استاندارد هیدروکربن در سال 1399

در آخرین ارزیابی که توسط مرکز آزمون مهارت استاندارد برگزار گردید. آزمایشگاه آروین به زیست پارسیان در راستای ارزیابی مهارت های آزمایشگاه موفق به کسب رتبه نخست کشوری و بهترین عملکرد در بین  50 مشارکت کننده در آزمون مهارت استاندارد هیدروکربن با کد الگوی CH-10 در سال 1399 گردید.