خط ‌مشي كيفيت

 خط ‌مشي كيفيت  آزمایشگاه­

آزمایشگاه شرکت آروین به زیست پارسیان، به عنوان مرجعی برای انجام آزمون‌های فراورد های نفتی، با بکارگیری روش­هاي بين­المللي، يكي از بازوهاي تواناي شرکت آروین به زیست پارسیان بوده كه در راستاي تحقق اهداف كلان اين مجموعه فعاليت مي‌کند.
اين آزمايشگاه‌‌ با هدف افزايش سطح رضايت مشتريان خود، از طريق ارائه خدمات آزمايشگاهي با كيفيت بالا، موارد زير را سرلوحه عملكرد خود قرار داده است:

 
⚪️به‌كارگيري افراد توانمند و داراي ‌صلاحيت در آزمايشگاه، براي اطمينان از انجام صحيح و دقيق فعاليت‌هاي مرتبط با آزمون ها
⚪️ايجاد انگيزه، ارتقاي سطح مهارت و كارايي كاركنان از طريق آموزش‌هاي سيستماتيك، برنامه‌ريزي شده و مستمر

⚪️توسعه دامنه فعاليت‌هاي مرتبط با آزمون‌هاي مرتبط، از طريق انجام مطالعات و خريد تجهيزات

⚪️ارتباط مناسب با تأًمين‌كنندگان و پيمانكاران ‌دارای صلاحیت
⚪️بهبود مستمر در مجموعه فعاليت‌ و عملكرد‌هاي آزمايشگاه
⚪️پيگيري به ‌موقع و مناسب شكايات رسيده از سوي مشتريان

⚪️افزایش سطح رضایت مشتری

⚪️بالا بردن کیفیت و سرعت در پاسخ به درخواست های مشتریان

⚪️آموزش مستمر مدیران و همکاران شرکت و ارتقاء سطح دانش وآگاهی تکنیکی و کیفی مرتبط با فعالیت ها

⚪️برنامه ریزی واقدام منظم ومداوم بمنظور پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از کار و کنترل عوامل زیان آور محیط کار (عوامل فیزیکی وشیمیایی)

براي دستيابي به اين موارد، آزمایشگاه شرکت آروین به زیست پارسیان سيستم مديريت کیفیت خود را بر مبناي استاندارد‌های مربوطه طراحي و مدير عامل اين آزمايشگاه خود را ملزم و متعهد مي‌داند كه منابع و امكانات لازم را براي تحقق اهداف، برآوردن الزامات اين استاندارد و همچنين بهبود فعاليت‌هاي آزمايشگاه‌، فراهم آورد.