شرکت دانش بنیان آروین به زیست پارسیان به عضویت قطعی در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درآمد. این مجموعه افتخار دارد که با یاری پروردگار متعال و تلاش خستگي ناپذير کارکنان خود توانسته با تحولي چشمگير، جايگاه ويژه اي در زمینه خدمات آزمایشگاهی کسب نماید.